Vissza

Afrikáért Alapítvány

Az Afrikáért Alapítvány célja Afrikában oktatási, szociális és egészségügyi téren, Magyarországon tolerancia-és ismeretterjesztő előadások, kulturális programok formájában fejlesztési, segélyezési, társadalomformáló tevékenység végzése. Az Afrikáért Alapítvány a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában, Kinshasában az Othniel Általános és Középiskolát, a La Providence árvaházat tartja fenn és számos fővárosi és vidéki egészségügyi központot támogat és lát el gyógyszerekkel, műszerekkel.

Fogadj örökbe program

Az UNICEF becslései szerint a világon több mint 1 milliárd gyermek él szegénységben. A világon minden második gyermek hiányt szenved az élethez és a fejlődéshez szükséges alapvető dolgokban: tiszta ivóvízben, megfelelő táplálkozásban, gyógyszeres segítségben, oktatásban és lakhatásban. A gyermekek helyzete Afrikában a legrosszabb, közel 40 millió árva gyermek él az afrikai kontinensen. Számos országban dúl polgárháború, pusztít az AIDS és terjed a szegénység. Csak Kongóban az AIDS-árvák száma 700.000-re tehető, a háborús konfliktusok gyermekek további százezreit teszik árvává, félárvává. Az elmúlt években az afrikai árvák száma a korábbi évekhez képest rohamosabban nőtt, 5 év alatt 40 millióról 50 millióra nőhet a számuk. 90 %-ukról az állami struktúrák hiányában még mindig az amúgy is megterhelt tágabb család gondoskodik. A kongói fővárosában, Kinshasában 20.000 gyerek él az utcán, több, mint egy negyedük árva, 18 éves kora előtt vesztette el szüleit.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szerint minden gyermeknek joga van a tanulásra. Mégis a világon több mint 110 millió gyermek (az iskoláskorúak 21%-a) egyáltalán nem járhat iskolába. Ezeknek több mint fele kislány. Ma a világ népességének kb. 1/4 része írástudatlan, 1/6-a pedig nem tud elolvasni egy könyvet vagy kitölteni egy nyomtatványt, mert funkcionálisan analfabéta. A beiskolázott gyermekek egyharmada végül nem fejezi be az elemi iskolát.

2005-ös adatok szerint Kongóban az általános iskolás korú lányok 46 %-a, a középiskolás korú lányok 12 %-a járt iskolába. A nők 54%-a, a férfiak 81 %-a tud írni és olvasni. Etiópiában az iskolás korúak 31 %-a jár iskolába, a lakosság 76 %-a nem tud sem írni sem olvasni.

Az UNICEF arra szólítja fel a kormányokat, a civil társadalmat, hogy a gyerekeket helyezze a szegénység és az alulfejlettség elleni küzdelem középpontjába.

Neked is van lehetőséged szebbé tenni az afrikai gyermekek életét!

Afrika szerte probléma, hogy az állam az oktatási intézményeket nem támogatja. Az általános iskolai kortól kezdve minden iskola tandíjköteles. A legtöbb szülő nem engedheti meg magának, hogy minden gyermekét iskolába járassa, a munkaképes lakosság 80 %-a munkanélküli. Gyakran fordul elő, hogy a család csak egy gyereket, sokszor csak a fiúkat küldi iskolába. Az iskolába járás különleges kiváltságnak számít. Számos esetben a gyerekek maguk próbálják megszerezni a tandíjhoz szükséges pénzt, és ehhez gyakran nehéz fizikai munkát vállalnak. Kongóban ez az oka, hogy 10 iskoláskorú gyermekből csak 4 jár iskolába. Úgy gondoljuk, a megfelelő szintű oktatás biztosítása az egyik legalapvetőbb lehetőség, amit a felnövekvő generáció számára biztosítani szükséges. Az Afrikáért Alapítvány elsődleges célja és alapelve az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás terén olyan gyakorlati tudás átadása, amely az Afrikában élők számára önállóan is megvalósítható és mindennapi életükbe átültethető. Az időszakos, eseti segítségnyújtások megerősíthetik a külső segítségtől való függést és az afrikaiak azon hitét, miszerint ők „képtelenek” saját maguk talpra állni. Az alapítvány tevékenysége olyan hosszútávon fenntartható és mély változási folyamatot céloz meg, elsősorban az oktatáson és szociális segítségnyújtáson keresztül, mely az emberek aktív részvételét hangsúlyozza életkörülményeik javításában. Az Afrikáért Alapítvány egy személyes kapcsolaton alapuló, átlátható árva- és diáktámogatási programot dolgozott ki, mely lehetőséget nyújt a támogatott intézményekben (Kongóban az Othniel Általános és Középiskola és Caro árvaház, Etiópiában New Hope Center for Children) tanuló illetve az ott lakó gyermekek tandíjköltségének, árvaházi ellátásának, nevelésének átvállalására.

Árva- és diáktámogatási rendszerünkön keresztül jelenleg két afrikai országban, Kongóban és Etiópiában nyílik lehetőség a hátrányos helyzetű gyermekeket támogatni. Kongó fővárosa, Kinshasa egyik szegénynegyedében, ahol rengeteg árva és félárva gyermek is él, működik az alapítványunk által támogatott általános- és középiskola, a College Othniel, valamint a Caro árvaház. 2002-ben határoztuk el, hogy átvállaljuk az iskola fenntartását, azóta az iskolába járó gyermekek száma 200-ról 1800-ra emelkedett, eddig több, mint 1000 diáknak sikerült magyarországi szponzort találnunk.

2007-től felvettük árva- és diáktámogatási rendszerünkbe az amerikai partnerszervezetünkkel (Reaching Hearts for Kids) közösen működtetett etiópiai, Ambo városában működő árvaház, a New Hope Center for Children gyermekeit. Ezen a helyen célunk, hogy árvaház-iskola komplexummá bővítve az intézményt egyre több gyermeknek tudjunk megfelelő életkörülményeket és oktatást biztosítani.