Vissza

Aktualitások

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél több rászoruló afrikai gyermeken és családon tudjunk segíteni, s segítségünk minél hatékonyabb, szektorokon átívelő és fenntartható legyen. Helyszíni projektjeink mellett hazánkban is számos előadást és programot szervezünk azért, hogy mindenki megismerhesse Afrika kulturális és természeti értékeit. Igyekszünk minél nagyobb közönséghez eljutni, bemutatni az Afrikáért Alapítvány munkásságát, s minél több támogatót nyerni meg ügyünk érdekében. Eseményeinkről, híreinkről aktualitásainkat böngészve tájékozódhat.

Hajrá lányok! - A jövő kulcsa az oktatás

2017. szeptember 08.

Nemrég felfigyeltünk egy érdekes tanulmányra, amely azt vizsgálta, hogyan lehet javítani a lánygyermekek hozzáférési esélyeit és eredményeit az oktatásban, mindezt Kongó 8 különböző vidéki tartományában. Hogy eredményes volt-e a projekt? Az alábbi írásban olvashatjátok.

A hírhez tartozó képek

Nem csak mi valljuk, hogy Afrika hosszú távú fejlődésének kulcsa a fiatalok oktatásában rejlik.
Nemrég felfigyeltünk egy érdekes tanulmányra, amely 2013 és 2017 között vizsgálta, hogyan lehet javítani a lánygyermekek hozzáférési esélyeit és eredményeit az oktatásban, mindezt Kongó 8 különböző vidéki tartományában. A gyermekek alul iskolázottsága, illetve korai kiesése az oktatásból a mai Kongó egyik enyhülő, de továbbra is óriási nehézsége. A lánygyermekek ebben kifejezetten hátrányosan érintettek. A Vas-y fille!, azaz Hajrá lányok! elnevezésű projekt ezért rájuk fókuszált, és egy olyan komplex megoldáscsomagot kínált, amely a problémák gyökeréig visszanyúlva, jó gyakorlatként alkalmazhatóan próbál megküzdeni a helyzettel, szem előtt tartva az ismert afrikai mondást: ha egy lánygyermeket juttatsz el az iskolába, egy egész nemzetet oktatsz.

Afrika hosszú távú fejlődésének kulcsa a fiatalok oktatásában rejlik. Kongóban, ahol a lakosság 71%-a szegény, azonban ez egy igen lassú folyamat, számos akadállyal. A hat évig tartó polgárháború során olyan súlyosan épült le az oktatási rendszer, hogy rengeteg gyermek egyáltalán nem jutott el az iskolába. Azokban a tartományokban, ahol a legvéresebb harcok folytak, az arány elérte a 42%-ot is. Jelenleg a 7-16 éves korosztályból az országban 7 millióan vannak iskolán kívül. Bár a háború hivatalos vége óta folyamatosan javulnak a körülmények, az oktatás továbbra is alulfinanszírozottsággal küzd. A tandíjak miatt a szegény, sokgyermekes családok nem képesek taníttatni gyermekeiket, továbbá sokakat már óvodás korban kemény fizikai munkára fognak, mert a család csak így tudja fenntartani önmagát. Megdöbbentő adat, hogy a gyermekmunkában az 5-14 éves korú lányok 48%-a érintett. A lánygyermekek 36%-a egyáltalán nem jut oktatáshoz, mert ha esély is nyílik egy-egy gyermek taníttatására, akkor az általában a fiúgyermek lesz. A lány iskolásokat sokszor megbélyegzik, hiszen egyes rögzült szociokulturális normák szerint a lányok feladata a családról való gondoskodás és a gyermeknevelés. 49%-uk már 18 éves kor előtt férjhez megy, gyermeket szül, így korai iskolaelhagyóvá válik és nem szerez képzettséget.

Ezek nagyon súlyos jövőképet festenek, de vajon lehetséges-e felülkerekedni e nehézségeken? 

A Vas-y Fille! projekt egyszerűnek tűnő lépéseket vázolt fel a problémák kezelésére. A modell szerint elsősorban a hozzáférést szükséges garantálni a gyermekek számára, majd biztosítani számukra az iskolában maradás és a jó teljesítés feltételeit, hogy elvégezhessék tanulmányaikat. 

A programban első lépésben közel 80 ezer diákot juttattak ösztöndíjhoz, akiknek másképp nem lett volna esélyük eljutni az iskolába. Olyan csoportokat alakítottak ki, amelyekben a helyi közösség tagjai összefogtak és együttes erővel teremtették meg a lányok taníttatásához szükséges anyagiakat. A részt vevő háztartások 92%-a jelezte, hogy a megtakarítási csoportok segítették őket a tandíjak előteremtésében. 

Az iskolákban sokszor a tanárok szakmai képzetlensége, a megfelelő oktatási anyagok és eszközök hiánya is problémát jelent, ezért az oktatás minősége rendkívül alacsony. Ennek orvoslására több, mint 6000 lelkes tanárt vontak be matematikai, írás-olvasási, didaktikai mentorprogramokba, ahol közel 130 ezer diák vehetett részt a magas minőségű oktatásban. A diákok kompetenciái látványosan fejlődtek a tanárok szárnyai alatt, ami szintén a projekt eredményességét bizonyítja. Újabb fantasztikus innovációt jelentett a felzárkóztató csoportok létrehozása, amelyek mentőmellényt nyújtottak a tanulásban nehézségekkel küzdő gyerekek számára. 7 intézményben, 120 felzárkóztató osztályt hoztak létre. A lányok folyamatos javulást mutattak az olvasási és matematikai készségeiket illetően, így ismét bebizonyosodott, hogy egy kis külön odafigyeléssel a gyengébben teljesítő gyerekek is remek eredményeket tudnak elérni az iskolában.

Ahogy a mutatókból látszik, a „Hajrá lányok!”elnevezésű program olyan egyedülálló modellt vázolt fel és valósított meg a 4 év alatt, amely nagy hatással bír a jövőre nézve is, hiszen a projektekben részt vevők örökítik a most megszerzett értékes tudást és szemléletmódot, olyan közösségeket formálva, ahol az iskola, az oktatás nem csak az emberek szívügye, de már elérhető lehetősége is lesz. Az iskolába a program segítségével eljutó és mindenekfelett azt elvégző lányok (és természetesen fiúk is) kiugrási esélyt kaptak a szegénységből. Gyermekeiket az oktatás fontosságára nevelik majd, így beteljesítve a cikk elején idézett mondást: ha egy lánygyermeket juttatsz el az iskolába, egy egész nemzetet oktatsz.

Ezért tartjuk mi is kiemelkedően fontosnak a lányok oktatását. Iskolánkban jelenleg 437 diák tanul akik közül 238 fő lány. Ez azt jelenti, hogy College Othniel iskolánkban a lányok a fiúkénál is nagyobb arányban jutnak alapvető oktatáshoz, így segítjük ezáltal a társadalmi esélyegyenlőség elérését és felemelkedésüket.Ha te is hozzájárulnál egy afrikai kisgyerek tanulmányaihoz, kattints ide!