Magunkról - Mivel foglalkozunk

 • Szociális, oktatási komplexumok létrehozása
 • Afrikai árvák és rászoruló gyermekek oktatásának támogatása
 • Iskolák, árvaházak, kórházak fejlesztése Afrikában
 • Afrika hiteles megismertetése Magyarországon, szemléletformálás
 • Humanitárius Turizmus utak szervezése afrikai országokba
 • Eseti segélycsomagok eljuttatása

Küldetésünk

Az Afrika legtöbb országát sújtó irracionális nyomor, szegénység, betegség és erőszak indított minket arra, hogy szervezett kereteken belül nyújtsunk segítséget. Az Afrikáért Alapítvány elsődleges célja és alapelve az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás terén olyan elméleti és gyakorlati tudás átadása, amely az Afrikában élők számára önállóan is megvalósítható és mindennapi életükbe átültethető. Az időszakos, eseti segítségnyújtások megerősíthetik a külső segítségtől való függést és az afrikaiak azon hitét, miszerint ők „képtelenek egyedül talpra állni”. Az alapítvány tevékenysége olyan hosszútávon fenntartható és mély változási folyamatot céloz meg, mely az emberek eltárgyiasítása és passzivitása helyett az emberek aktivitását hangsúlyozza. Ez a szemléletmód a kölcsönösség elvén alapul.

Az alapítvány céljai az oktatás, az egészségügy és a szociális szolgáltatások területén:

 • Az alapítvány hosszú távú célja, hogy Kongóban és Tanzániában, és reményeink szeint több afrikai országban olyan központokat hozzon létre, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javításához, későbbi jobb boldogulásához szükséges minden alapvető lehetőséget biztosítják: árvaház, oktatás, egészségügyi ellátás, jövedelemtermelő szakmai tevékenység és szakképzés.
 • Oktatási, szociális, egészségügyi intézmények létesítése, a már működő támogatott intézményeink fenntartása, ahol a gyermekek méltó körülmények között élhetnek, tanulhatnak.
 • Taneszközök, iskolaszerek, szemléltető eszközök beszerzése és eljuttatása afrikai iskolákba.
 • Olyan afrikai szakemberek képzése és továbbképzése, akik a program befejeztével továbbadják tudásukat és folytatják az alapítvány munkáját helyben, állandósult jelleggel.
 • Egészségügyi, megelőző és felvilágosító jellegű előadások szervezése betegségekről, életmódról, születésszabályozásról stb. Afrikában.
 • Az alapítványi célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
 • Ismeretterjesztő előadások, kiállítások szervezése az afrikai kultúra iránt érdeklődő európaiak számára.
 • Ismeretterjesztés és gyakorlati segítségnyújtás a betegségek megelőzésében és a testi egészség megőrzésében.
 • Gyakorlati, az önfenntartást, önellátást célzó tudás átadása (mezőgazdasági tevékenységek, élelmiszertartósítás, higiénia, növénytermesztés saját területen).
 • Szociális intézmények létesítése, a már meglévő intézmények működésének támogatása, ahol az elhelyezettek mentális, pszichikai és szociális fejlődéséhez szükséges környezeti tényezők adottak.
 • Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésének céljából.
 • Humanitárius tevékenységek nyújtása a rászorulóknak: ruhanemű, tanszerek (francia, angol nyelvű tankönyvek), gyógyszer, kötszer, technikai és egyéb használati eszközök, eseti gyógykezelések finanszírozásának formájában.
 • Az alapítvány közvetítő szerepet vállal azon esetekben, ha valamely magyarországi szervezet bármely afrikai szervezet támogatásában érdekelt.

Eredményeink

 • 2015-ben a Kongóban lévő magyar támogatású iskolánk és árvaházunk területén és környékén kicseréltük az elavult vízvezetékeket, felállítottunk egy nagy kapacitású víztartályt, új vízvételi pontokat is létesítettük és előadássorozatot tartottunk a víz értékeiről, élővilágáról, tisztaságáról, fogyaszthatóságáról, és általános higiéniai és szanitációs kérdésekről. A „Vízibility – Tiszta vízzel a kongói gyermekek jövőjéért!” projekt a Külgazdasági és Külügyminisztérium segítségével valósult meg.
 • 2015-ben egész éves kampányt folytattunk Magyarországon a Külügyminisztérium támogatásának köszönhetően a víz és Afrika kapcsolatáról, helyzetéről és fontosságáról a Fejlesztés Európai Éve keretében.
 • 2014-ben kinshasai iskolánk (College Othniel Általános- és Középiskola) infrastrukturális - és oktatásfejlesztésére került sor. Májusában ünnepélyesen is átadásra került, a Külügyminisztérium támogatásából felépített, további három tantermet és adminisztrációs helyiségeket magába foglaló új szárny.
 • 2014-ben Béres János jóvoltából a La Providence árvaház tetőszerkezetét rekonstruáltuk. A Namangában székelő partnerintézményünk, a Maasai Foundation magába foglal egy iskolát és egy nagycsaládként működő árvaházat. Ahogy már több éve tesszük, meglátogattuk humanitárius turistáink kíséretében a tanzániai iskolát és árvaházat. A mikro projekt keretein belül támogattuk egy újabb iskolai tanterem felépítését.
 • 2014-ben, májusban megrendeztük a Kongói Gazdasági és Fejlesztési Fórumot, majd ősszel egy tartalmas study tour alkalmával látogattunk el négy afrikai országba az Innovation Managementtel karöltve.
 • 2013-ban nagyobb összeget nyertünk a Külügyminisztérium pályázatán a kinshasai iskolánk (College Othniel Általános- és Középiskola) infrastrukturális - és oktatásfejlesztésére.
 • 2013-ban nagy sikerrel bonyolítottuk le a RendezvényParádéval közösen a Köztünk élnek elnevezésű, bevándorlókat támogató, multikulturális rendezvényt. A kétnapos, Millenárison megtartott programsorozat körülbelül 2500 embernek nyújtott tartalmas szórakozást, alapítványunkat Josi Barat, Barabás Éva, afrikai zenészek, táncosok és a holdudvarunkhoz tartozó barátok erősítették. Népszerűsítettük programjainkat, afrikai hangszereket készítettünk a gyerekekkel, és a France ötlete alapján készült, gyerekek által előadott színdarab volt a rendezvény fénypontja.
 • 2013-ban az afrikai missziós tevékenység mellett nagy hangsúlyt fektettünk a hazai programokra is. Beindult a HÍD Afrikáért Program, amely egy kultúrákon átívelő virtuális hidat teremt afrikai és magyar diákok és iskolák között. A HÍD program keretében határon túli iskolákat is sikerült bevonni, és a záróesemény egy Nemzetközi Diákkonferencia volt.
 • 2012-ben el sem hisszük, de 10 évesek lettünk! Az évforduló kapcsán a szokásosnál is aktívabbak voltunk! Bevezettük a Hagyj nyomot programot, amelynek háziasszonya Barabás Áva lett, és nagyszabású szülinapi rendezvényen ünnepeltük az elért, eredményeket és köszöntük meg támogatóinknak odaadásukat.
 • 2012-ben óriási lépés az alapítvány életében: sikerült megvásárolnunk a La Providence Árvaházat!
 • 2011-ben megnyertük az első EVS pályázatot (European Voluntary Service – európai önkéntes szolgálat), azaz az Európai Unió égisze alatt működő programban való részvételt. Céja: az európai fiatalok szakmai fejlődésének elősegítése azáltal, hogy lehetőséget biztosítunk más kultúrájú országokban, köztük Kongóban öthónapos, önkéntes munka végzésére. Az első csapat kiküldése, támogatása, nyomon követése.
 • 2010-ben beindítottuk az„AIDS-HIV” Programot kinshasai iskolánkban, a College Othnielben.A College Othniel területén vizesblokkot építettünk ki, amely nagy áttörés a gyerekek és a gondozók életében. Nem kell a vízért kilométereket gyalogolni, és a tisztálkodás is egyszerűbbé vált.
 • 2009-ben több szervezet, valamint magyar támogatók segítségével megvalósítottuk adományosztó segélyakciónkat a goma-i menekülttáborban élők számára. 6 hónapos kongói missziós útunk során szervezet-és kapacitásfejlesztési feladatokat láttunk el, és új reformok vezettünk be az árvaházban és iskolában.
 • 2009-ben az Othniel College udvarán befejeztük a kútfúrást magyar és külföldi támogatásokból. Az ATV elkísért bennünket Kongóba Jaksity Katalin személyében, a „Világ arcai” c. film forgatás keretében. Fókuszban: az utcagyerekek sorsa, tényfeltáró missziós út Tanzániában. A Massai Akadémia és az Árvaház részesült támogatásban.
 • 2008-ban állandó magyar munkatársat helyeztünk ki Kongóba az iskolát érintő reformok elindítására. Ősszel Ngamanzo faluban felavattuk a magyar támogatásból épült iskolánkat. Önálló intézményként létrehoztuk a La Providence Árvaházat, ahol jelenleg 11 árva gyermek él. Bangu Klinika felújítása gyógyszerekkel és berendezéssel, sikeres önellátó pilot projekt indítása.
 • 2007-ben sor került a ngamanzo-i általános iskola alapkőletételére, elindítottuk a Diáktámogatási Programot Etiópiában is, és részt vállaltunk az Árvaház felújításában. Bevezettük a Humanitárius turizmus programot Kongóban.